O fundacji

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której obywatele nie walczą o swoje prawa, ponieważ nie wiedzą, że prawa te im przysługują. Nierzadko, nawet jeśli podejmą stosowne starania, skomplikowane procedury powodują, że szybko rezygnują z ochrony swoich praw i interesów.

 

Funkcjonuje również przeświadczenie, że skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii to ostateczność. Obywatele decydują się na korzystanie z tego rodzaju pomocy dopiero w momencie, kiedy sprawa wymaga już rozwiązania na drodze sądowej, bądź jest jest już zbyt późno na podjęcie skutecznych kroków prawnych(przedawnienie, upływ terminów na złożenie stosownych pism procesowych). Tymczasem zwykła porada prawna na samym początku niejednokrotnie pozwoliłaby uniknąć sporu sądowego , bądź doprowadziłaby do korzystnego dla nich rozwiązania sprawy. Niekiedy może mieć to tragiczne konsekwencje mające bezpośredni wpływ na życie takiej osoby, często również konsekwencje finansowe. Często pomoc profesjonalnego prawnika jest nie tyle potrzebna, co konieczna.

 

Dodatkowo w tym miejscu zauważyć należy, iż bardzo często obywatele są słabszą stroną w sporach z wielkimi korporacjami ubezpieczeniowymi lub finansowymi, a co z tym idzie dochodzi do sytuacji, iż ponoszą bardzo duże konsekwencje finansowe w sytuacjach gdzie w przypadku skorzystania z porady prawnika takich konsekwencji z całą pewności mogli by uniknąć. Stąd też nasza organizacja skupia się także na kształtowaniu świadomości prawnej oraz postaw obywatelskich wśród obywateli poprzez liczne działania które podejmuje w szacególności poprzez

 

  1. świadczenie nieodpłatnej informacji prawnej,

  2. Edukacja prawna :

  • upowszechnianie wiedzy w zakresie prawa,

  • wdrożenie programu edukacji prawnej młodzieży we współpracy ze szkołami w ramach którego organizowane będą wyjścia młodzieży do Sądów i udział w rozprawach w charakterze publiczności,

  • organizowanie spotkań młodzieży szkolnej z przedstawicielami zawodów prawniczych (Sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, adwokatami oraz aplikantami tych zawodów, a także z przedstawicielami organów ścigania – policjantami, Funkcjonariuszami Straży Granicznej etc., celem zapoznania z specyfiką i charakterem wykonywanych przez nich zawodów zaufania publicznego

  • rozpowszechnianie wiedzy o zawodach prawniczych i kulturze prawnej,

  • Publikacje

 

 

 

Fundacja nie skupia się jedynie na świadczeniu nieodpłatnej pomocy pranej dla osob fizycznych. Niedpłatnie wspieramy również w zakresie obsługi prawnej wiele organizacji prowadzących działalność pozytku publicznego .

 

Nasza Fundacja poza prowadzeniem działaności związanej ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Duży nacisk kładziemy również umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, organizacja zbiórek publicznych na rózne cele, często we współpracy z innymi organizacjami prowadzącymi działaność pożytku publicznego.